กิจการเพื่อสังคม “ฟาร์มสุข ไอศกรีม”

กิจกรรม ไอติม ชิมความสุข Family Building

กิจกรรม ไอติม ชิมความสุข Family Building
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม ไอติม ชิมความสุข Family Building
วันที่ :
17/09/2016
สถานที่ :
สวนโมกข์ กรุงเทพ
ตำบล/แขวง :
จตุจักร
อำเภอ/เขต :
จตุจักร
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

กิจกรรมสร้างความสุข ความรัก ให้คนในครอบครัว ด้วยการเรียนรู้ธรรมะจากชีวิต รู้จักตนเอง รู้จักคนที่รัก และรู้จักเพื่อนใหม่ ผ่านเกมส์และความสนุกสนาน ภายใต้กิจกรรมนี้
ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
รายละเอียด register.bia.or.th

ผู้เข้าชม  2269