ศูนย์นวัตกรรมสังคม ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

ประเมินหลักสูตรอบรมผู้ประกอบวิสาหกิจในโครงการบ่มเพาะหลักสูตรผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อมวลชน

ประเมินหลักสูตรอบรมผู้ประกอบวิสาหกิจในโครงการบ่มเพาะหลักสูตรผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อมวลชน
ชื่อกิจกรรม :
ประเมินหลักสูตรอบรมผู้ประกอบวิสาหกิจในโครงการบ่มเพาะหลักสูตรผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อมวลชน
วันที่ :
16/09/2016
สถานที่ :
ห้องแวนด้า 2 โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น
ตำบล/แขวง :
ทุ่งสองห้อง
อำเภอ/เขต :
หลักสี่
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับ Globish อังกฤษแนวใหม่ใครๆก็พูดได้ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประเมินหลักสูตรอบรมผู้ประกอบวิสาหกิจในโครงการบ่มเพาะหลักสูตรผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อมวลชน วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องแวนด้า 2 โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น สามารถเบิกค่าเดินทางได้ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมเสวนากรุณานำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อนำมาเบิกค่าเดินทาง หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086 - 3457143

ผู้เข้าชม  1742