มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

ร่วมพลังภาคธุรกิจสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ

ร่วมพลังภาคธุรกิจสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ
ชื่อกิจกรรม :
ร่วมพลังภาคธุรกิจสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ
วันที่ :
01/01/1970
สถานที่ :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
-
ผู้เข้าชม  1831