บริษัท ยูเรกาดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงและให้ความรู้กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร 4.0

ปรับปรุงและให้ความรู้กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร 4.0
ชื่อกิจกรรม :
ปรับปรุงและให้ความรู้กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร 4.0
วันที่ :
01/11/2016 - 31/12/2016
สถานที่ :
พื้นที่ อ. บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
ตำบล/แขวง :
บ้านเหลื่อม
อำเภอ/เขต :
บ้านเหลื่อม
จังหวัด :
นครราชสีมา
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัทยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายไร่ ทำโครงการกิจการเพื่อสังคม (CSR)  ร่วมให้ความรู้เรื่องการปลูกมันและสาธิตการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้เครื่องปลูกมันที่ออกแบบใหม่เป็นระยะเวลา 1 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  จากการสาธิตและทดลองใช้จริงเกษตรกรมีความพึงพอใจอย่างมาก และเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้ผู้ปลูกมันสำปะหลังได้  

สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 50% คิดเป็นเงินที่ลดได้ต่อไร่ 300 บาท

ผู้เข้าชม  1733