บริษัท หนึ่งบรรจง จำกัด

บริษัท หนึ่งบรรจง จำกัด

บริษัทก่อตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2558 โดยนายเกริกกฤษณ์ กมลวิมุตศานต์ (เบนซ์) จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ดำเนินการปลูกข้าว Organic อีกทั้งยังสีข้าว และบรรจุเอง ภายใต้แบรนด์ "ข้าวเพลงรัก" ซึ่งปัจจุบันขยายเป็นเครือข่ายชาวนาข้าวเพลงรัก
บริษัท หนึ่งบรรจง จำกัด
บริษัทก่อตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2558 โดยนายเกริกกฤษณ์ กมลวิมุตศานต์ (เบนซ์) จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ดำเนินการปลูกข้าว Organic อีกทั้งยังสีข้าว และบรรจุเอง ภายใต้แบรนด์ "ข้าวเพลงรัก" ซึ่งปัจจุบันขยายเป็นเครือข่ายชาวนาข้าวเพลงรัก

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เกิดจากที่ผมสงสัยว่า "ทำไมชาวนาไทยมีแต่ความลำบาก และปัญหาหนี้สิน?" ด้วยเหตุว่าผมไม่ได้เรียนจบด้านเกษตร แต่จบด้านการเงิน เป็นคนกรุงเทพฯ แต่กำเนิด และไม่ใช่ลูกหลานชาวนา จึงไปเรียนทำนาที่มูลนิธิข้าวขวัญ แล้วลงมือทำนาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อหาคำตอบ

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ได้พบว่าปัญหาของชาวนาไทยคือ 1.ติดกับดักการใช้สารเคมี (หากชักชวนมาปลูกข้าวแบบ Organic ด้วย จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่การแข่งขันก็สูง และปัจจุบันตลาดในประเทศยังมีไม่มาก) 2.ไม่มีอำนาจในการกำหนดราคาข้าว ทั้งที่ปลูกเองแท้ๆ (ข้าวเป็นสินค้า Commodity แข่งขันด้านราคากันมาก ดังนั้นหากหาทางเพิ่มมูลค่าได้ จะช่วยลดปัญหาการกดราคาเป็นทอดๆ ซึ่งสุดท้ายผลเสียตกแก่ชาวนา)

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ด้วยความรักในเสียงเพลง และการปลูกข้าวแบบ Organic ปีแรกที่ปลูกข้าวต้องถอนหญ้าด้วยตนเอง จึงเปิดเพลงฟังไปด้วย เกิดความเพลิดเพลิน จึงเกิดไอเดีย เปิดเพลงรักให้ข้าวฟัง จากนั้นได้ติดต่อกับ "พี่บอย โกสิยพงษ์" เพื่อขออนุญาตอย่างเป็นทางการ ในการเปิดเพลงรักหลายเพลง ที่มีเนื้อหา Positive ในแปลงนา เพราะเคยเห็นงานวิจัยจากต่างประเทศ เรื่องเสียงเพลง และคำพูดเชิงบวก ที่มีผลดีต่อสิ่งมีชีวิต จึงเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นการสร้างสรรค์ให้แก่สินค้าเกษตรอย่างมี "คุณค่า"

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

"คุณค่า" ของการปลูกข้าวด้วยความรัก ผ่านเสียงเพลง นำมาซึ่งความแตกต่างจากข้าวทุกชนิดในท้องตลาด เป็นการเติม Emotion สู่สินค้าข้าว อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การที่ผมได้รับความกรุณาจากพี่บอย โกสิยพงษ์ อย่างจริงใจ ทั้งที่พี่บอย ไม่เคยรู้จักผมมาก่อน สิ่งที่ผมทำต่อได้คือ "ให้" ชาวนาในเครือข่าย ได้เป็นฝ่ายกำหนดราคาข้าวเปลือกที่เหมาะแก่การดำรงชีพ (แตกต่างจากทั่วไป ที่พ่อค้าตั้งราคารับซื้อ) ดังนั้นชาวนาในกลุ่ม จะมีรายได้ที่แน่นอน มั่นคง และไม่อ่อนไหวไปตามกระแสราคาข้าวที่ตกต่ำ แม้จะเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดมั่นมาตั้งแต่แรก เพื่อแก้ไขปัญหา 2 ข้อข้างต้น อย่างสร้างสรรค์

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0971563629
Email: krerk888@gmail.com
Website: http://www.melodyrice.com
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ เครื่องคัดแยกข้าวหัก, เครื่องยิงสี
ผู้เข้าชม  1220