บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เพื่อแก้ปัญหาเด็กไทยไม่รู้จักตัวเอง เราจะช่วยแนะนำแนวทางให้เขาได้ค้นหาตัวเอง เราจะไม่เป็นคนชี้นำคำตอบให้เขา แต่จะเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยเดินข้างๆคอยแนะนำเขา

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

1. โครงการ Dream Catcher ตามติดชีวิตวัยทำงาน สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย เป็นโครงการ 8 วัน ที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 4 วันที่น้องจะได้มาทำกิจกรรมค้นหาตัวเอง ตั้งเป้าหมายและวางแผนอนาคต และอีก 4 วันคือช่วงที่น้องจะได้ออกไปฝึกงานในสถานที่ทำงานจริง เพื่อสัมผัสกับชีวิตการทำงานที่ไม่ได้สวยหรูเหมือนที่คนเคยบอก ได้เจองานจริง ปัญหาจริง เพื่อให้เขารู้จักอาชีพที่เขาอยากจะเป็น และตัดสินใจได้ว่า นี่คืออาชีพที่เขาอยากทำจริงๆใช่ไหม 2. โครงการ Dream Catcher Junior สำหรับนักเรียนมัธยม เป็นโครงการที่พี่ต้นแบบแต่ละอาชีพมาพูดคุยกับน้องๆ แบ่งปันชีวิตวัยเรียนและวัยทำงานให้น้องได้รู้ เน้นเรื่องที่ไม่เคยมีใครบอก และยังมีกิจกรรมจำลองการทำงาน ที่ให้น้องได้ลองทำงานเหมือนกับที่พี่ๆเขาทำงาน 3. โครงการ Dream Catcher Navigator โครงการสำหรับน้องมัธยม1 ขึ้นไป โดยจะเป็นกิจกรรม 2 วันที่จะให้น้องๆมาทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ เพื่อให้เขาได้รู้ว่าตนเองเป็นคนแบบไหน น่าจะเหมาะกับอาชีพอะไร และจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้านอาชีพ 4. การเข้าไปแนะแนวหรือจัดกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 097-090-8402
Email: know.are.group@gmail.com
Website: http://www.know-are.com
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  3112