บริษัทไฟเบอร์ อินโนโวเทคจำกัด

บริษัทไฟเบอร์ อินโนโวเทคจำกัด

บริษัทไฟเบอร์อินโนโวเทคจำกัด ที่มุ่งเน้นนำสินค้าวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่มือผู้บริโภค ตระหนักเห็นความสำคัญรื่องสิ่งเเวดล้อม
บริษัทไฟเบอร์ อินโนโวเทคจำกัด
บริษัทไฟเบอร์อินโนโวเทคจำกัด ที่มุ่งเน้นนำสินค้าวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่มือผู้บริโภค ตระหนักเห็นความสำคัญรื่องสิ่งเเวดล้อม

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ไฟเบอร์ อินโนโวเทค มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดในการหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยการเปลี่ยนขยะหรือของเสียที่ถูกมองว่าเป็นปัญหากลับมาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบทดแทน หรือที่เรียกว่า Waste to Resource ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เกิดการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนตามแผนพัฒนาที่ยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศ ตามของที่12เเละ13เเห่งสหประชาชาติ

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ปัญหาเรื่องขยะที่นับวันเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อสิ่งเเวดล้อม โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเล ทำให้ประเทศไทยติดอันดับโลกที่ขยะสู่ทะเลมากที่สุดในโลกในอันดับที่6 ส่งผลต่อสัตว์ทะเลตั้งเเต่สัตว์ขนาดใหญ่เช่นปลาวาฬ เต่า เเม้กระทั่งปลาทูเเละปลาหมึก พบไมโครพลาสติก ส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อมนุษย์

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

การรีไซเคิล กระดาษ 1ตันจากกล่องเครื่องดื่มUHT ช่วยลดปริมาณก๊าซปล่อยสู่บรรยากาศ 900 กิโลกรัม ลดพื้นทีฝังกลบ 4 ตร.ม. เพิมต้นไม้17 ต้น กระดาษจากกการรีไซเคิล ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าคึ่งหนึ่ง ลดปริมาณการใช้สารเคมี

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ลดปริมาณขยะสู่สิ่งเเวดล้อมให้น้อยที่สุด สร้างจิตสำนึกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำการเเยกขยะไปสู่การปฎิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตระหนักเเเละเห็นคุณค่าต่อสิ่งเเวดล้อม

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 654347101
Email: fiber.innovotech@gmail.com
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  312