ทองสิริ ผ้าคราม

ทองสิริ ผ้าคราม

ผ้าย้อมครามธรรมชาติ ทอมือและแปรรูป เนื้อนุ่มใส่สบาย สีไม่ตก สร้างสรรค์งานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในชุมชน งานสร้างคน คนสร้างงาน สร้างสังคมที่ยั่งยืน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบรนด์ Thongsiri Indigo Blue. (ทองสิริ ผ้าคราม)
ทองสิริ ผ้าคราม
ผ้าย้อมครามธรรมชาติ ทอมือและแปรรูป เนื้อนุ่มใส่สบาย สีไม่ตก สร้างสรรค์งานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในชุมชน งานสร้างคน คนสร้างงาน สร้างสังคมที่ยั่งยืน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบรนด์ Thongsiri Indigo Blue. (ทองสิริ ผ้าคราม)

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

กิจการเริ่มต้นจากกลับมาอยู่บ้านเกิดที่ อำเภออากาศอำนวย เมื่อ ปี 2554 เมื่อมาอยู่บ้านได้ช่วยงานคุณแม่ซึ่งท่านรวมตัวกับแม่บ้านหลายคน เป็นกลุ่มทอผ้า ชื่อกลุ่มสตรีทอผ้าชมชน 2 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร กลุ่มของคุณแม่มีสมาชิก 30 คน โดยสินค้าที่กลุ่มคุณแม่ผลิต เป็นผ้าย้อมคราม ทอมือ ตอนนั้นจำได้ว่าส่วนมากเป็นผ้าสำหรับนำไปตัดชุด ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการทำผ้าย้อมครามทอมือขั้นตอนต่างๆที่ไม่สามารถหาเรียนที่ไหน มีโอกาสไปออกงานแสดงสินค้ากับคุณแม่ ในหลายๆจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นที่ ในตัวจังหวัดสกลนคร ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี ศูนย์การแสดงสินค้า ไบเทคกรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม่ หรือจะว่าเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย ก็ว่าได้ ทำให้รู้จัก ผู้ประกอบการที่ทำผ้าย้อมคราม ทอมือ ผู้ประกอบการโอทอป และ เอสเอ็มอี หลายท่าน จากการช่วยงานกลุ่มทอผ้าคุณแม่มาระยะหนึ่งจึงเห็นช่องทางการทำธุรกิจ จึงศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ในการทำธุรกิจนี้ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าระดับสูง ช่องทางการจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในประเทศไทย จึง จดทะเบียนบริษัท เมื่อ 23 สิงหาคม 2556

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ร่วมสืบสานภูมิปัญญาผ้าย้อมครามธรรมาชาติ ทอมือ ของชนเผ่าไทโย้ย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เริ่มจากเห็นว่าในพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ มีภูมิปัญญาวัฒนธรรม ผ้าย้อมครามธรรมชาติทอมือที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม แตกต่างจากหลายๆจังหวัด จึงได้รวบรวมครูภูมิปัญญาทอผ้าย้อมครามในท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆอาทิ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าตัดชุด โดยทางบริษัทได้นำผ้าทอมือมาออกแบบดีไซด์ ตัดเย็บ ให้มีเอกลักษณ์สามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

สู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคมสร้างงานสร้างอาชืพและสืบสานภูมิปัญญาผ้าย้อมครามของชนเผ่าให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0812829968
Email: aec2015thailand@gmail.com
Website: http://-
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1795