บริษัท อาเดลี จำกัด

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ความสุขของผู้สูงวัย... คือแรงบันดาลใจที่ "อาเดลี" ริเริ่มทำทัวร์สูงวัย สัญลักษณ์เพนกวิน หรือ "คุณย่าอาเด" ที่น่ารักของเรามีที่มาจากชื่อพันธุ์ของเพนกวินชนิดหนึ่งที่ชื่อ Adelie ที่มีชีวิตอิสระ และเรียบง่าย ที่สำคัญพวกเธอนั้นรักกการท่องเที่ยว และยังชอบเดินทางเป็นหมู่คณะอีกด้วย อาเดลี เชื่อว่า การเดินทางร่วมกันของผู้สูงวัย คือโอกาสในการพบเจอโลกใบใหม่ ที่สนุกสนาน ได้เจอเพื่อนใหม่ ได้ละเมียดละไมกับทุกประสบการณ์ นำมาซึ่งความสุขของผู้สูงวัยทุกคน

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ปัจจุบันมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น ประเทศไทยเองก็เข้าสู่ ageing society เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และภายใน 20 ปี 20% ของประชากรในประเทศไทยจะเป็นชาวสูงวัยทั้งสิ้น การเดินทางท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้สูงวัยคงความกระฉับกระเฉง ยืดเวลาของการเป็นชาวสูงวัยที่มีคุณภาพชีิวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ได้มีสังคมกับเพื่อนใหม่ๆ

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

หลายคนอาจมองว่า อาเดลี เป็นบริษัททัวร์ทั่วไปที่จับ target segment เป็นผู้สูงวัย แต่เราได้วิเคราะห์เชิงลึกถึงความต้องการของผู้สูงวัย และออกแบบการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย ร่วมถึงเราวางแผนที่จะสร้างงานให้ผู้สูงวัยรายได้น้อย-ปานกลาง ได้มีอาชีพดูแลเพื่อนสูงวัยท่องเที่ยว เป็นการสร้างคุณค่าแบบเกื้อกูลกัน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

1. ส่งเสริมอาชีพสำหรับสูงวัย ที่รายได้น้อย-ปานกลาง 2. จากการสำรวจผู้สูงวัยมักเริ่มมีปัญหาการเดิน และมีภาวะความเสี่ยงที่จะหกล้ม เราจึงมีความตั้งใจที่จะหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อคิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมการเดินของผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงทุกจุดหมายของการท่องเที่ยวได้ (elderly accessicle) 3. ในด้านสิ่งแวดล้อมเราจะลด carbon จากการท่องเที่ยวของเราให้เหลือน้อยที่สุด ภายใน 5 ปี เราจะใช้รถ EV Autonomous Van เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดมลภาวะจากการท่องเที่ยวในประเทศของผู้สูงวัย

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0863333972
Email: AdelyTour@gmail.com
Website: https://www.adelytour.com
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 12,000,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ need partner
ผู้เข้าชม  1519