บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ผลิต ชุดชั้นในสตรี แบรนด์ Sabina ซึ่งเป็นบริษัท คนไทย มีจำนวนสาขาอยู่ทั้งสิ้น 5 สาขา มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ กรุงเทพฯ
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ผลิต ชุดชั้นในสตรี แบรนด์ Sabina ซึ่งเป็นบริษัท คนไทย มีจำนวนสาขาอยู่ทั้งสิ้น 5 สาขา มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ กรุงเทพฯ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมฯ โดยเฉพาะด้านการศึกษา

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ปัจจุบันยังมีเด็กที่เรียนดีและขาดทุนทรัพย์

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ทางบริษัท ได้มีการมอบทุนให้กับเด็กเรียนดีและยากจน ภายใต้ มูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์ เป็นประจำทุกๆ ปี โดยให้ทุนแบบไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ทำให้เด็กที่เรียนดีแต่ยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษา และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  244