RelationFlip

RelationFlip

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสุขภาพ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

Relationflip : For the better version of your organization เราสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสมดุลย์ในทุกๆด้าน ผ่าน กระบวนการ RF Analytical Counselling เพราะเชื่อว่าหากเราทำให้พนักงานทุกๆในองค์กรมีความสุขและมีศัยภาพในการทำงานที่มีสิทธิภาพ ย่อมส่งผลถึงการเจริญเติบโตขององค์กร และความสุขอย่างยั่งยืนทางสังคมในอนาคต

สินค้าและบริการ:

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

“ Relationflip เกิดจากคำถามที่ว่า ปีหนึ่งเราเป็นหวัด 2-3 ครั้ง อย่างมากที่สุด เราก็มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไว้ดูแลพนักงาน แต่ในทางกลับกัน พนักงานในองค์กรมีความเครียด ความกดดัน บ่อยกว่าเป็นหวัด แต่บริษัทมี Solution ดูแลจุดนี้ยังไงได้บ้าง " จะมีองค์กรไหนที่ใส่ใจและดูเเลพนักงานแบบรายบุคคล ไม่ใช่แบบภาพรวม

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

เราจึงสรรค์สร้างช่องทางใหม่ให้พนักงานแต่ละคนในองค์กร สามารถเข้าถึงคำปรึกษาง่ายๆแบบรายบุคคลกับ RF Analytical Counsellor ที่มีประสบการณ์ด้านจิตวิทยา เพราะเราเชื่อว่า เเต่คนย่อมมีความต้องการและต้องการการดูเเลที่เเตกต่างกัน ผ่านระบบการนัดผ่านหมายโดยแพลตฟอร์มของ Relationflip และให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเเละความสุขในชีวิตส่วนตัว ทั้งนี้ก็เพื่อคุณ For the better version of yourself.

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
081-833-0148

Email:
Vinuddaj@gmail.com

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน 2000000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ