โวลันทิสต์ : โครงการ โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

โวลันทิสต์ : โครงการ โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

ประเภทธุรกิจ:

ด้านการศึกษา

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

 

เราคือใครอะ ?
ได้ก่อตั้งขึ้นมา นับว่าเป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
ด้วยความร่วมมือของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะ มูลนิธิทองทศ 
ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ 
1.เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ 
2.เพื่อสร้างโมเดลง่ายๆ ในการฝึกภาษา ให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
3. เพื่อให้เด็กได้ฝึกภาษาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะเป็นครูอาสาสมัคร ได้ห้องพักราคาพิเศษ หรือ ได้นอนบ้านแบบโฮมสเตย์ฟรี แล้วไปสอนนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายของเรา คือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กคือจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน (ซึ่งมักมีงบประมาณไม่เยอะตาม) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 28,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

เราจึงตั้งเป้าหมายของเราไว้ ณ ตอนนี้ คือ สองลำดับ

 • ลำดับแรกคือ เพื่อให้เด็กได้ก้าวข้ามอุปสรรคแรก ความกล้าที่จะพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ
 • ลำดับถัดมา คือ สามารถสัมผัสประสบการณ์จนถึงมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

ซึ่งจากการทำมา 10 ปี เราทำให้เด็กกลุ่ม “หน้าห้อง” ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอย่างมาก วัดจากผลจากการสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากเด็กเหล่านั้นจบออกไป และเด็กที่เหลือ “ทั้งห้อง” ก็ได้ความกล้าที่จะพยายามปฏิสัมพันธ์กับครูอาสาต่างชาติมากขึ้น ปัจจุบันเราสร้างเครือข่ายมากกว่า 50 โรงเรียน และอาสาสมัครหลายร้อยคนต่อปี

แต่เพราะเราต้องการช่วยเด็กให้ได้ครบทุกกลุ่ม เพื่อขยับไปยังเป้าที่ 2 

ซึ่งเด็กหลายคนก็ยังไม่ชอบการเรียนในห้องเรียน ขณะเดียวกันเราก็พบว่าอาสาสมัครชาวไทยที่เก่งภาษาจำนวนมากพร้อมที่จะช่วยเด็กไทยเรา เพียงแค่เงื่อนไขเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน

เราจึงคิดริเริ่มโครงการ Voluntour "Beyond the travel" ขึ้นมาบนพื้นฐานความสุข เพราะอยากให้เด็กมีภาพจำที่ดี และ มีความสุข เพื่อให้เขาได้กลับมาร่วมโครงการเราอย่างต่อเนื่องเพราะเด็กคือตัวแทนของโลกอนาคต เมื่อเด็กเราสื่อสารกับคนอื่นๆในโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมทำให้โอกาสของความเข้าใจกันย่อมมีมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่โอกาสทางการค้า การเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งต่างมุ่งไปสู่การเลี้ยงชีพที่ดี สามารถหาเลี้ยงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างความยั่งยืนในสังคมได้ในที่สุด

ส่วนในเชิงคุณภาพ ภายในปี 2566 จะผลิตสื่อที่ใช้ในการสอนในโรงเรียน โดยเน้นคำศัพท์และโครงสร้างประโยคง่ายๆ

และนอกจากนั้นด้วยทักษะในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และ ธุรกิจเพื่อสังคม ทางเราจึงได้โอกาสในการพัฒนาชุมชนให้มีทักษะด้านการจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนมากกว่า 20 ชุมชน มาตั้งแต่ปี 2563

The Voluntist (Volunteer English Bangkok) has been founded, more than 10 years ago, by the combined efforts of many foundations, most importantly the Thongtot foundation. We hold three goals in mind: bolstering education, creating simple language models for primary schoolers to learn, and for children to learn from native speakers, with the native speakers being tourists, who will teach in schools of 500 students or less (approximated 28,000 schools countrywide), and stay in specially-priced hotel rooms or homestays. Our current goals are encouraging children to speak English and finding inspirations for them to speak English. For 6 years, this worked exceptionally well, with the front students getting better grades and all students finding more courage to speak English to teachers. We have been in touch with over 50 schools and 100+ volunteer teachers. We want all kinds of children to improve in speaking English, but we saw that the children didn’t like learning in classrooms and found out many linguistically-talented Thai volunteers with timing conflicts, so we developed the “Voluntour: beyond the travel” campaign because we want children to enjoy learning English, and become volunteers themselves to spread the joy of learning English and promote the longevity of society.

Since 2018 , We set up the new approching method to help the village in rural area by using the volunteer work and our social business experience. We did the coaching work to 20+ villages then we created the new name of our organization from Volunteer English Bangkok to be Voluntist.

We are using VOLUNTOUR Idea to be the main concept to help many villages including NAN , Bang Ka Chao , Chai Nat , Bang Pa In , Kudee chin , etc.

PS : We will launch new version of VOLUNTOUR very soon. It will be the combination of the economic development and English skill development  :)

สินค้าและบริการ:

 • English Volunteer Teacher service : ฟรี สำหรับโรงเรียนรัฐบาล โดยอาสาสมัครนานาชาติ
 • English Camp : ราคาประหยัด โดยอาสาสมัครนานาชาติ
 • English Online and Onsite Class : ราคาประหยัด เพื่อบุคคลทั่วไป
 • Village Development Consultant : ร่วมพัฒนาชุมชน และ โรงเรียนไปพร้อมการขับเคลื่อนด้านธุรกิจจากวัฒนธรรม

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

 • นักเรียน ในโรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 400 คน ได้ครูอาสาไปสอนฟรี
 • ประชาชนทั่วไป ที่มีความต้องการฝึกภาษาอังกฤษ แบบใช้งานจริง และ เชิงสนทนาในราคาเข้าถึงได้ 
 • ประชาชนที่สนใจทำธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อชุมชนตัวเอง

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

 • สร้างโอกาสทางการศึกษาให้โรงเรียนมากกว่า 50 โรงเรียนทั่วประเทศที่ไม่มีครูต่างชาติสอน
 • Idle Resource ช่องว่างของทรัพยากร เรามีห้องว่าง ที่พักว่าง บ้านว่าง ตลาดเก่า เราสามารถแลกเปลี่ยนกับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาและความสามารถด้านภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนภาษา โดยการเชื่อมโยงกับโครงสร้างที่มีอยู่แล้วคือโรงเรียน และ ชั่วโมงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเราอาจสามารถที่จะเชื่อม บ้าน วัด โรงเรียน เข้าด้วยกันได้ จนในที่สุดนำไปสู่การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบ Voluntour

สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและคนทั่วไป เป็นแรงค่าครูอาสาชาวต่างชาติมากกว่า 10,000 manhours ต่อ ปี หรือ ประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
081-565-2962

Email:
winyoo_sri@yahoo.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : ึค่ายอาสาภาษาอังกฤษ Day Camp ในโรงเรียนขนาดเล็ก ต่อ 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน
ช่วงเวลา : 2021-05-16 - 2024-02-29
เงินทุน 10000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ ผู้ร่วมทุนโครงการออนไลน์