โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

ประเภทธุรกิจ:

ด้านการศึกษา

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

เราคือใครอะ ?
ได้ก่อตั้งขึ้นมา นับว่าเป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
ด้วยความร่วมมือของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะ มูลนิธิทองทศ 
ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ 
1.เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ 
2.เพื่อสร้างโมเดลง่ายๆ ในการฝึกภาษา ให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
3. เพื่อให้เด็กได้ฝึกภาษาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะเป็นครูอาสาสมัคร ได้ห้องพักราคาพิเศษ หรือ ได้นอนบ้านแบบโฮมสเตย์ฟรี แล้วไปสอนนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายของเรา คือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กคือจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน (ซึ่งมักมีงบประมาณไม่เยอะตาม) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 28,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

เราจึงตั้งเป้าหมายของเราไว้ ณ ตอนนี้ คือ สองลำดับ ลำดับแรกคือ เพื่อให้เด็กได้ก้าวข้ามอุปสรรคแรก ความกล้าที่จะพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ และ ลำดับถัดมา คือ สามารถสัมผัสประสบการณ์จนถึงมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป ซึ่งจากการทำมา 6 ปี เราทำให้เด็กกลุ่ม “หน้าห้อง” ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอย่างมาก วัดจากผลจากการสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากเด็กเหล่านั้นจบออกไป และเด็ก “ทั้งห้อง” ก็ได้ความกล้าที่จะพยายามปฏิสัมพันธ์กับครูอาสาต่างชาติมากขึ้น ปัจจุบันเราสร้างเครือข่ายมากกว่า 30 โรงเรียน และอาสาสมัครหลายร้อยคนต่อปี

สินค้าและบริการ:

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

  • นักเรียน ในโรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 400 คน ได้ครูอาสาไปสอนฟรี
  • ประชาชนทั่วไป ที่มีความต้องการฝึกภาษาอังกฤษ แบบใช้งานจริง และ เชิงสนทนาในราคาเข้าถึงได้ 

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

Idle Resource ช่องว่างของทรัพยากร เรามีห้องว่าง ที่พักว่าง บ้านว่าง ตลาดเก่า เราสามารถแลกเปลี่ยนกับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาและความสามารถด้านภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนภาษา โดยการเชื่อมโยงกับโครงสร้างที่มีอยู่แล้วคือโรงเรียน และ ชั่วโมงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเราอาจสามารถที่จะเชื่อม บ้าน วัด โรงเรียน เข้าด้วยกันได้ในที่สุด

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
081-565-2962

Email:
winyoo_sri@yahoo.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : ึค่ายอาสาภาษาอังกฤษ Day Camp ในโรงเรียนขนาดเล็ก ต่อ 1 ครั้ง
ช่วงเวลา : 2021-05-16 - 2022-05-01
เงินทุน 30000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ ผู้ร่วมทุนโครงการออนไลน์