บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ผลิต ชุดชั้นในสตรี แบรนด์ Sabina ซึ่งเป็นบริษัท คนไทย มีจำนวนสาขาอยู่ทั้งสิ้น 5 สาขา มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ กรุงเทพฯ

กลุ่มผลลัพท์ (Target benefiary):

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมฯ โดยเฉพาะด้านการศึกษา

ผลลัพท์ทางสังคม (Outcome):

ทำให้เด็กที่เรียนดีแต่ยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษา และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:

Email:

Website:

Facebook:

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

-

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : -
ช่วงเวลา : -
จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ