บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ผลิต ชุดชั้นในสตรี แบรนด์ Sabina ซึ่งเป็นบริษัท คนไทย มีจำนวนสาขาอยู่ทั้งสิ้น 5 สาขา มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ กรุงเทพฯ

กลุ่มผลลัพท์ (Target benefiary):

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมฯ โดยเฉพาะด้านการศึกษา

ผลลัพท์ทางสังคม (Outcome):

ทำให้เด็กที่เรียนดีแต่ยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษา และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
045-582566

Email:
Matee_C@sabina.co.th

Facebook:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ