เอ็ดวิงส์ เอ็ดดูเคชั่น

ประเภทธุรกิจ:

ด้านการศึกษา

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

เอ็ดวิงส์ทหวานในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยการจัดการอบรม การบริการให้คำปรึกษา และการวัดประเมินเพื่อออกแบบโครงการเพื่่อผลกระทบทบร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และสร้างโปรแกรมการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อผลกระทบระยะยาวต่อทรัพยากรมนุษย์ของไทย

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

เราเริ่มต้นทำงานจากการมองเห็นปัญหาที่หลากหลายของการศึกษาไทย และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนในประเทศของเราที่ไม่สามารถโตไปเป็นทรัพยากรณ์มนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทย เราจึงรวมตัวคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นปัญหาตรงกันนี้ และสร้างพื้นที่ให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้ออกแบบนวัตกรรมด้านการศึกษา และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

เราจึงได้สร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ขึ้นจากนอกโรงเรียนในชื่อโครงการ EdSPACE ที่จะเป็นพื้นที่ชุมชนที่ให้พื้นที่กับนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันไปทำงาน ให้พื้นที่กับเขาในการหารายได้มาหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเอง พร้อมกับได้สร้างการเรียนรู้ของเขาไปพร้อมๆกัน หลังจากผ่านไป 3 ปี เด็กกลุ่มนี้จะสามารถพูดได้ว่าเขามีประสบการณ์ทำงานเพื่อให้เขาพร้อมสำหรับการเข้าทำงานในที่อื่นได้ หรือแม้แต่สร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง และเรายังให้บริการรวมไปถึงกลุ่มคนว่างงานอื่นๆในชุมชน ตั้งแต่วัยอายุ 15 จนถึงผู้สูงอายุว่างงาน และโครงการที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในชื่อของโครงการ Summer School Plus ที่ร่วมมือกับโรงเรียน และครูในโครงการเพื่อสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบของการเป็นผู้ประกอบการ ให้นักเรียนได้ออกแบบธุรกิจของตนเองได้ตั้งแต่มัธยม รวมไปถึงการนำสินค้าไปดำเนินการขายจริงในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง สุดท้ายไม่ว่านักเรียนกลุ่มนี้จะเลือกที่จะเป็นผู้ประกอบการ หรือเรียนรู้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เขาจะมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นจริงๆ

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
0850608089

Email:
edwings@edwings.co

Facebook:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน 6000000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ