ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

บริการ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

An in-house logistics provider for Shopee Thailand

สินค้าและบริการ:

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

บริจาคสิ่งของเพื่อผู้ยากไร้

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
020211799

Website:
http://

Facebook:

องค์กรพร้อมสนับสนุนภาคสังคม:

พร้อมให้การสนับสนุน


เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ