เพาเวอร์อัพ (ประเทศไทย) จำกัด

เพาเวอร์อัพ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ผู้ผลิต และให้บริการรถตุ๊กๆไฟฟ้าพัทธ์ รถตุ๊กๆที่ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ตุ๊กๆพัทธ์สามารถเข็นรถวีลแชร์ขึ้นบนตัวรถได้ ทำให้สะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ใช้งาน ไม่ต้องยกหรืออุ้ม รวมถึงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และคงเอกลักษณ์ความเป็นตุ๊กๆไทยแลนด์ ได้เป็นอย่างดี

สินค้าและบริการ:

ขาย ให้เช่า และให้บริการสาธารณะ รับจ้างทั่วไป

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

กลุ่มอสังหา โรงแรม ท่องเที่ยว ที่ต้องการเสริมภาพลักษณ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ขยายการให้บริการไปถึงกลุ่มผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้จำเป็นต้องนั่งวีลแชร์ ให้มีการเดินทางที่ไร้รอยต่อ

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

การเดินทางที่ไม่ปล่อยมลพิษ และส่งเสริมอิสรภาพการใช้ชีวิตของคนทุกคน ในทุกสภาพร่างกาย

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0839747777

Email:
poweruptuktuk@gmail.com

Website:
http://

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : อยากไปไหนให้พัทธ์พาไป ระยะที่ 2
ช่วงเวลา : 2022-01-01 - 2022-12-31
เงินทุน 300,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง ผู้พิการต้องใช้วีลแชร์
อื่นๆ หากิจกรรม เพื่อพาผู้จำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอก