เพาเวอร์อัพ (ประเทศไทย) จำกัด

เพาเวอร์อัพ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ผู้ผลิต และให้บริการรถตุ๊กๆไฟฟ้าพัทธ์ รถตุ๊กๆที่ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ตุ๊กๆพัทธ์สามารถเข็นรถวีลแชร์ขึ้นบนตัวรถได้ ทำให้สะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ใช้งาน ไม่ต้องยกหรืออุ้ม รวมถึงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และคงเอกลักษณ์ความเป็นตุ๊กๆไทยแลนด์ ได้เป็นอย่างดี

สินค้าและบริการ:

ขาย ให้เช่า และให้บริการสาธารณะ รับจ้างทั่วไป

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

กลุ่มขนส่งโลจีสติกที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าด้วยรถสามล้อไฟฟ้า ซึ่งค่าพลังงานไฟฟ้าที่ถูกกว่าน้ำมันกว่า 5เท่า ต่อระยะทางกิโลเมตร ซึ่งรถสามล้อสามารถบรรทุกได้เกือบเท่ารถกระบะเล็ก ทำให้ลดต้นทุนค่าขนส่ง เพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน

กลุ่มอสังหา โรงแรม ท่องเที่ยว ที่ต้องการเสริมภาพลักษณ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ขยายการให้บริการไปถึงกลุ่มผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้จำเป็นต้องนั่งวีลแชร์ ให้มีการเดินทางที่ไร้รอยต่อ

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยมลพิษ

ส่งเสริมอิสรภาพการใช้ชีวิตของคนทุกคน ในทุกสภาพร่างกาย

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0839747777

Email:
poweruptuktuk@gmail.com

Website:
http://

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : Green and Clean logistic
ช่วงเวลา : 2023-01-01 - 2023-12-31
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ ใช้รถสามล้อไฟฟ้า เพื่อการขนส่งในเมืองแทนรถกระบะ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง sustainable logistic
อื่นๆ