ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน

ประเภทธุรกิจ:

ด้านพัฒนาชุมขน

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

มาเรียมโอเชี่ยน อาหารทะเลแปรรูปจากดินแดนลังกาสุกะ ที่ได้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและวัตถุดิบดั้งเดิมเป็นหัวใจสำคัญ สร้างงานและรายได้ให้กับคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ให้มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน และมีส่วนในการสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าดีและปลอดภัย

สินค้าและบริการ:

มาเรียมโอเชี่ยน บริษัทแปรรูปอาหารทะเล ที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ได้คุณภาพจากท้องทะเลปัตตานี ที่อุดมไปด้วยปลาท้องถิ่น รสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ ส่งตรงมาถึงโรงงานแบบสดใหม่ทุกวัน ด้วยเรือประมงพื้นบ้านที่เป็นสมาชิกในชุมชน ก่อนคัดเลือกอย่างพิถีพิถันให้ได้ปลาสดคุณภาพดี มาผ่านกระบวนการแปณณุปและปรุงรสด้วยสูตรพิเศษ ที่พัฒนาราชาติอร่อยลงตัว รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ไม่ใช้วัตถุกันเสียในทุกกระบวนการ ผ่านการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐาน อย. ฮาลาล และ GMP มาเรียมโอเชี่ยนมีบริการออนไลน์และจัดส่งทั่วประเทศ

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนกว่า 100 ครัวเรือน ให้มีรายได้จุนเจือครอบครัว 

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารทะเลแปรรูป ธุรกิจเติบโตและยั่งยืน มีกำไรคืนสู่ชุมชน ทำให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ครอบครัวมีความสุขและยั่งยืน

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0862873882

Email:
mariamocean712@gmail.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม :
ช่วงเวลา : -
เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ