บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ:

บริการ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ

สินค้าและบริการ:

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี ลำพูน และแม่สอด

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ / การใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
022930030

Facebook:

องค์กรพร้อมสนับสนุนภาคสังคม:

พร้อมให้การสนับสนุน


เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ