ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การร่วมกิจกรรม

การร่วมกิจกรรม
การร่วมกิจกรรมกับลูกค้า ชุมชน และสังคม ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

ผู้เข้าชม  487