บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โครงการ“ศรีตรังจิตอาสา พัฒนาเพื่อน้อง”

โครงการ“ศรีตรังจิตอาสา พัฒนาเพื่อน้อง”
ประเภทโครงการ :
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/1970 - 01/01/1970
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
-
รายละเอียดโครงการ :
สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างปรับปรุงอาคารห้องสมุด ห้องน้ำการปรับปรุงสนามเด็กเล่น และมอบอุปกรณ์กีฬา ทาสีสนามกีฬา จัดทำชั้นวางของ ชั้นวางรองเท้าตู้หนังสือจากวัสดุไม่ใช้แล้วของโรงงานให้กับนักเรียนให้ กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่เพื่อสนับสนุนการศึกษารวมไปถึงการส่งพนักงานไปให้ความรู้กับนักเรียนตามความสามารถของพนักงานเช่นการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เป็นต้น


ผู้เข้าชม  1179