บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โครงการถนนกินได้

โครงการถนนกินได้
ประเภทโครงการ :
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/1970 - 01/01/1970
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
-
รายละเอียดโครงการ :
เพื่อปลูกพืชกินได้ เช่น ต้นแค ต้นขี้เหล็ก ตามทางเดินเข้าหมู่บ้าน และ รอบแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสามารถเป็นอาหารให้กับชุมชนได้ เช่นบมจ.ศรีตรัง สาขาสิเกา และ สาขากาฬสินธุ์


ผู้เข้าชม  1107