ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดีในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนนำเสนอนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า

ผู้เข้าชม  436