ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ปกป้องสิ่งแวดล้อม

ปกป้องสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรามีการแสดงถึงความรับผิดชอบและคำมั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจ การดำเนินงานและพนักงานของเรา

ผู้เข้าชม  473