ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Care the Whale

Care the Whale
ประเภทโครงการ :
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/2020 - 31/12/2020
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
โครงการ Care the Whale Calculator ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากการจัดการขยะขององค์กร เพื่อช่วยในการออกแบบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนดำเนินงาน จัดเก็บข้อมูล พัฒนาหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รณรงค์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง การประเมินผล และรายงาน รวมทั้ง ต่อเชื่อมเครือข่ายองค์กรภายนอกพื้นที่ เพื่อให้ห่วงโซ่ (Chain) ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ครบด้านบนแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

Care the Whale  "ขยะล่องหน"
Climate Action Collaboration @Ratchada District

_______________________________

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกสะสม (ในเขตรัชดาและนอกถนนรัชดา)  "มกราคม - เมษายน 2564"
สมาชิกลูกบ้านช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะ 1,426,574.42 kgCo2e เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี จำนวน 158,508 ต้น ขยะรวมทั้งหมด 1,004,911.97  kg

_______________________________

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกสะสม (ม.ค. 2563 - เม.ย. 2564)
สมาชิกลูกบ้านช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะ 6,067,654.49 kgCo2e เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี จำนวน 674,184 ต้น ขยะรวมทั้งหมด 3,378,300.18 kgความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  299