บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทโครงการ :
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
06/01/2020 - 26/11/2020
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ทุ่งมหาเมฆ
อำเภอ/เขต :
สาทร
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) ซึ่งได้รับการรับรองและผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ในการประชุมของคณะทำงานฯ ในวันนี้ (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งการทำ CFO และในครั้งนี้ทาง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Organization) อีกด้วย กรีน สไตล์ จะมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรของท่านลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) ซึ่งได้รับการรับรองและผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ในการประชุมของคณะทำงานฯ ในวันนี้ (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งการทำ CFO

ทาง บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด จึงขอแสดงความยินดีกับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก.

และในครั้งนี้ทาง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Organization) อีกด้วย

กรีน สไตล์ จะมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรของท่านลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  511