ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CARE THE WILD

CARE THE WILD
ประเภทโครงการ :
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
09/09/2020 - 09/09/2026
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
โครงการ Care the Wild นำทัพผู้ปลูก ด้วยสัญลักษณ์ ช้างรักษ์ป่า “พี่ปลูกป้อง” ที่เชิญชวนเข้ามา “ปลูก” ไม้ และเข้าใจเรื่องราวของป่าไม้ รวมทั้ง เชิญชวนร่วมกันปก “ป้อง” ป่าที่ปลูก ให้เติบโตจากไม้ สู่ความเป็นผืนป่าอย่างแท้จริง

โครงการ Care the Wild นำทัพผู้ปลูก ด้วยสัญลักษณ์ ช้างรักษ์ป่า “พี่ปลูกป้อง” ที่เชิญชวนเข้ามา “ปลูก” ไม้ และเข้าใจเรื่องราวของป่าไม้ รวมทั้ง เชิญชวนร่วมกันปก “ป้อง” ป่าที่ปลูก ให้เติบโตจากไม้ สู่ความเป็นผืนป่าอย่างแท้จริงความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  187