ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CARE THE WILD

CARE THE WILD
ประเภทโครงการ :
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/2021 - 31/12/2022
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ปี 2020 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาแพลตฟอร์ม Care the Wild ความร่วมมือระหว่าง ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคสังคม สำหรับการระดมทุนเพื่อสร้างพื้นที่ป่า ด้วยการปลูกป่าใหม่ ปลูกป่าเสริม และส่งเสริมการดูแลการเติบโตของต้นไม้ให้รอด 100 % หลักการดำเนินงาน Care the Wild คือการปลูกป่า และ ดูแลต้นไม้ที่ปลูก ร่วมกับชุมชน ภายใต้แนวคิด “ปลูกป้อง” กล่าวคือ “ปลูก” เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า “ป้อง” คือปกป้องผืนป่าตามกลไกธรรมาภิบาลด้วยการเปิดเผยข้อมูล และติดตามการเติบโตของต้นไม้ ผ่าน Application Care the Wild ในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 – 10 ปี ในปี 2021 Care the wild ร่วมกับพันธมิตร ได้ร่วมปลูกป่าไปแล้ว 145 ไร่ 30,334 ต้น บนพื้นที่ 7 ป่าชุมชน ดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ 273,006 Kg.CO2e

Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect

ปี 2020 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาแพล์ตฟอร์ม Care the Wild ความร่วมมือระหว่าง ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคสังคม  สำหรับการระดมทุนเพื่อสร้างพื้นที่ป่า ด้วยการปลูกป่าใหม่ ปลูกป่าเสริม และส่งเสริมการดูแลการเติบโตของต้นไม้ให้รอด 100 %   หลักการดำเนินงาน Care the Wild  คือการปลูกป่า และ ดูแลต้นไม้ที่ปลูก ร่วมกับชุมชน ภายใต้แนวคิด “ปลูกป้อง” กล่าวคือ “ปลูก” เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า  “ป้อง” คือปกป้องผืนป่าตามกลไกธรรมาภิบาลด้วยการเปิดเผยข้อมูล และติดตามการเติบโตของต้นไม้ ผ่าน Application Care the Wild ในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 – 10 ปี    ในปี 2021  Care the wild ร่วมกับพันธมิตร ได้ร่วมปลูกป่าไปแล้ว 145 ไร่ 30,334 ต้น บนพื้นที่ 7 ป่าชุมชน  ดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ 273,006 Kg.CO2e

 ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  681