มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

พลังงานเพื่อสังคม

พลังงานเพื่อสังคม
ประเภทโครงการ :
อนุรักษ์พลังงาน
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
20/07/2021 - 31/07/2021
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ผาปัง
อำเภอ/เขต :
แม่พริก
จังหวัด :
ลำปาง
รายละเอียดโครงการ :
การผลิตเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวลก๊าชสังเคราะห์ Syngas ทดแทนการใช้ LPG และน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตพลังงานภาคความร้อน และผลิตไฟฟ้าในเครื่องกลเกษตร จนกระทั่งกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปเป็นถ่านเชื้อเพลิงพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงพลังงานในเครื่องกลการเกษตร และพลังงานครัวเรือน มีขนาดกำลังการผลิต


ผู้เข้าชม  334