บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัด
ประเภทโครงการ :
ช่วยเหลือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/2019 - 31/12/2021
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
บางพูด
อำเภอ/เขต :
ปากเกร็ด
จังหวัด :
นนทบุรี
รายละเอียดโครงการ :
Living จัดกิจกรรมศิลปะบำบัดด้วยความร่วมมือของนักศิลปะบำบัดจิตอาสา เพื่อผู้มีประเด็นท้าทายทางสุขภาพจิตจะได้เรียนรู้จักตนเอง ทำงานกับประเด็นของตนเองอย่างอ่อนโยน และได้เยียวยาด้วยความรู้ ความเข้าใจใหม่


ผู้เข้าชม  509