ไร่ปลูกฝันปันรัก

โครงการลานวัดใจ

โครงการลานวัดใจ
ประเภทโครงการ :
ช่วยเหลือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
11/01/2022 - 31/12/2022
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ก้อนแก้ว
อำเภอ/เขต :
คลองเขื่อน
จังหวัด :
ฉะเชิงเทรา
รายละเอียดโครงการ :
อาสาสมัครสามารถมารับความรู้และร่วมกิจกรรมกับผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใยก้อนแก้ว ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ทุกวันเสาร์ต้นเดือน รับจำนวนจำกัด 30 ท่านความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  38