ไร่ปลูกฝันปันรัก

มอบน้ำกระเจี้ยบเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช

มอบน้ำกระเจี้ยบเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช
ประเภทโครงการ :
ช่วยเหลือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/11/2022 - 30/11/2022
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
คลองเตยเหนือ
อำเภอ/เขต :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
กระเจี้ยบอินทรีย์จำนวน 200 ต้น ออกผลผลิตเดือนที่ 5 ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนมากความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  162