บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ( Brand AVAUTIS )

คุณได้ของน้องได้บ้าน

คุณได้ของน้องได้บ้าน
ประเภทโครงการ :
ช่วยเหลือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
08/11/2022 - 08/11/2023
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
เหล
อำเภอ/เขต :
กะปง
จังหวัด :
พังงา

ผู้เข้าชม  215