ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนากีฬา

พัฒนากีฬา
ประเภทโครงการ :
ส่งเสริมกีฬา
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/2016 - 31/12/2016
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
ในการพัฒนากีฬา มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีและช่วยปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาของคนในชาติ อีกทั้งนำไปสู่การสร้างอาชีพ ความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้กีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นกีฬาซึ่งเหมาะสมกับทุกกลุ่มคน ทุกเพศ ทุกวัย ที่ฝึกทั้งทักษะการเคลื่อนไหว และมีงานวิจัยระบุว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับสมอง จึงริเริ่มโครงการ SET Star Junior Table Tennis ร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีพรสวรรค์ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสจากทุกภูมิภาค นำมาฝึกฝนและพัฒนาให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับโลก ที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน SET All Thailand Table Tennis Championship กว่า 3,200 คน สร้างนักกีฬาเยาวชนติดอันดับโลก 76 คน และในปี 2559 ได้ผลักดันให้ทีมนักกีฬาหญิงไทยอยู่ในลำดับที่ 13 ของโลก จากเดิมอันดับที่ 18 และทีมนักกีฬาชายอยู่ในลำดับที่ 39 จากเดิมลำดับที่ 39 โครงการ SET Star Junior Table Tennis สร้างนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีชื่อเสียง อาทิ ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน อรวรรณ พาระนัง ภัทรธร ภัสระ ญาณพงศ์ พนากิจกุล ศุภณัฐ วิสุทธิเมธางกูร ศิรวิทย์ พวงทิพย์ เป็นต้น



ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้




ผู้เข้าชม  1567