ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาสังคม

พัฒนาสังคม
ประเภทโครงการ :
พัฒนาชุมชน และ สังคม
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/2016 - 31/12/2016
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
ในด้านสังคม มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลักดันการสร้างความตระหนักของการใส่ใจดูแลของผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยส่งเสริมพนักงานที่มีจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลชุมชนใกล้อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยดำเนินกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคมในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การออมและการลงทุนเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดี เพื่อปูพื้นฐานความรู้ และเรียนรู้การบริหารการเงินสวนบุคคลผ่านกิจกรรม ค้นหาความหมายของการรู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล พร้อมฟังประสบการณ์การวางแผนที่ชีวิตความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  1438