ART.for.CANCER (อาร์ท ฟอร์ แคนเซอร์)

ใช้งานศิลปะเป็นช่องทางระดมเงินทุนให้กับผู้ป่วย

ใช้งานศิลปะเป็นช่องทางระดมเงินทุนให้กับผู้ป่วย
ประเภทโครงการ :
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/1970 - 01/01/1970
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
-
รายละเอียดโครงการ :
ใช้งานศิลปะรวมถึงกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ เป็นช่องทางในการระดมเงินทุนให้กับผู้ป่วย ได้แก่การรับบริจาค และขายผลงานศิลปะผ่านช่องทางออนไลน์ จำหน่ายเสื้อการกุศลที่สร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง และจัดกิจกรรมแสดงผลงานศิลปะการกุศล โดยการรวมตัวของศิลปินในวงการศิลปะและจิตอาสา


ผู้เข้าชม  632