ART.for.CANCER (อาร์ท ฟอร์ แคนเซอร์)

ใช้งานศิลปะเพื่อสร้างความสุขและบำบัดจิตใจ

ใช้งานศิลปะเพื่อสร้างความสุขและบำบัดจิตใจ
ประเภทโครงการ :
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/1970 - 01/01/1970
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
-
รายละเอียดโครงการ :
ใช้งานศิลปะรวมถึงกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆเพื่อสร้างความสุขและบำบัดจิตใจให้กับผู้ป่วย ได้แก่การลงพื้นที่ตามแผนกผู้ป่วยมะเร็งตามโรงพยาบาลต่างๆในการสร้างงานศิลปะเข้าไปตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเสริมสร้างกำลังใจ และการหาจิตอาสาเข้าไปใช้ศิลปะและดนตรีในการทำกิจกรรมสันทนาการสร้างความสุขให้กับผู้ป่วย


ผู้เข้าชม  798