บริษัท โพล์คไรซ์ จำกัด

สร้างนวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

สร้างนวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
ประเภทโครงการ :
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ :
01/01/1970 - 01/01/1970
สถานที่จัดโครงการ :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
-
รายละเอียดโครงการ :
folkrice ltd. สร้าง Web & Mobile application Platform for small-scale farmer เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคเข้าถึงกันได้ทันเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้านการเกษตร

ผู้เข้าชม  447