ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมวานีตา

งานหัตถกรรม

งานหัตถกรรม
- กลุ่มมะกรูดหวาน - กลุ่มกระเป๋าผ้าทอญี่ปุ่น LOVE ME - กลุ่ม SAYANG - กลุ่มกระเป๋าผ้าปาเต๊ะชุมชนโรงอ่าง

ผู้เข้าชม  385