ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมวานีตา

รายการอาหาร

รายการอาหาร
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถือโป๊ะตราดอกแก้ว - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกำปงดาลำสัมพันธ์ - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตโรตีสำเร็จรูปแช่แข็ง - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทุเรียน

ผู้เข้าชม  382