SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ครบรอบ 10 ปี

ImpactBiz

ImpactCreator

News & Activities

SET Socitial Impact นำเสนอแผนโครงการ ปี 2560 ให้สมาชิก ImpactCreator และองค์กรภาคสังคม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก MCFIVA
67 ผู้เข้าชม
กระทรวงแรงงานได้ร่วมจับมือ 6 ผู้นำภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ Workability Thailand (สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ หลักการ “พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม”
73 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมกับ G-Lab เชิญสมาชิก ImpactBiz และองค์กรภาคธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังแผนงานกิจกรรม SET Social Impact Platform ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 มุ่งสู่ความเชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาคสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถสร้าง Social Impact ได้อย่างชัดเจน
65 ผู้เข้าชม
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ “สร้างความยั่งยืนผ่านการลงทุนเพื่อสังคม” โดยมีองค์กรภาคตลาดทุนกับบริษัทธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นสมาชิกใน www.setsocialimpact.com กว่า 50 องค์กรเข้าร่วมรับฟัง พบปะกัน และร่วมกิจกรรม SE Networking เพื่อเปิดมิติใหม่ของการผสานความร่วมมือ หรือสนับสนุนร่วมลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคม (Social Investment) อันเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมแบ่งปันและพัฒนาสังคม โดยถือเป็นแนวทางการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้สังคมด้วยวิถีที่เน้นความยั่งยืน (2 มีนาคม 2560)
43 ผู้เข้าชม

Social Impact Clip & Photo

ภาพกิจกรรม สมาชิก ImpactCreator ร่วมรับฟังแผนโครงการ SET Social Impact ปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง (คุณท็อป) เป็นมีวิทยากรรับเชิญ และได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จาก MCFIVA
137 ผู้เข้าชม
สมาชิก ImpactBiz ร่วมรับฟังแผนงานโครงการ SET Social Impact ปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
100 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน SET เทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2559 ร่วมพิธีรับมอบโล่ขอบคุณของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จากองคมนตรี คุณศุภชัย ภู่งาม ผู้แทนพระองค์ โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ
50 ผู้เข้าชม
ชมภาพและวิดีโองาน "ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม)" ซึ่งจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ อาคารบันเทิง สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 คลองเตย
257 ผู้เข้าชม
ชมวิดีโอ ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) วันที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ สวนลุมพินี
70 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศงาน SET Social Impact Day 2016 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มหกรรมความดี ถอดรหัสทุกความหมายของ Sustainable Investment & CSR & Social Enterprise & Social Impact
240 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์