ประโยชน์ที่ SE จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact

สำหรับโครงการ SET Social Impact ตอนนี้มี SE สนใจและลงทะเบียนกันมาพอสมควรแล้วนะคะ (กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ) สำหรับประโยชน์ต่างๆในการเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิมโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่าง SE กับภาคเอกชนนะคะ ขั้นตอนต่างๆเป็นอย่างไร เราทำการสรุปมาให้คร่าวๆ ดังนี้เลยค่ะ

ผู้เข้าชม  800