192 ประเทศทั่วโลก เตรียมจัดวันดินโลก รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงาน "วันดินโลก" พร้อม 192 ประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนาดิน"

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ปี 2556 สมัชชาสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นจีเอ (UNGA) มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันดินโลก" หรือ "World Soil Day" ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาดินมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแฝก, ทฤษฎีแกล้งดิน เป็นต้น และกำหนดให้ปี 2558 เป็น "ปีดินสากล" ด้วย

และในปีนี้ประเทศไทย จะจัดงาน "วันดินโลก" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกับอีก 192 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2559 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยกรมพัฒนาที่ดิน จะจัดหัวข้อ "ดินและถั่ว เกื้อกูลชีวิต" ซึ่งสอดคล้องกับที่ ยูเอ็น กำหนดให้ปีนี้เป็นปี "สากลแห่งถั่วเมล็ดแห้ง" เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของพืชชนิดนี้ที่มีประโยชน์ต่อดิน

แหล่งข้อมูล :เว็บไซต์ https://www.ch7.com/

ผู้เข้าชม  736