รู้จัก SE ผู้สร้าง ข้าวดีกู้โลก

อชิตศักดิ์ พชรวรณวิชญ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง / หัวหน้าทีมผู้บริหาร Happy Farmers

อนุกูล ทรายเพชร ผู้ก่อตั้ง Folk Rice

ผู้เข้าชม  730