กิจกรรมบนเวที Social Impact Fair ครั้งที่ 1

คุณสมิทธิ หาเรือนพืชน์ ผู้จัดการโครงการอาวุโส มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

มาบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และการสร้าง

Social Impact ในรูปแบบของ Brand “ดอยตุง” และ “ข้าวกล้องอินทรีย์”

ผู้เข้าชม  997