งานเปิดโครงการ Smilevoice "เสียงสร้างสุข"

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและภาคสังคม ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซัมซุง กาแลคซี่ The Guidelight และบริษัท กล่องดินสอ จำกัด เปิดตัวโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด เพื่อให้คนตาบอดได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและความรู้ผ่านหนังสือเสียงที่มีคุณภาพและหลากหลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการศึกษาแก่คนตาบอดที่มีประมาณ 700,000 คนทั่วประเทศ ทั้งการส่งเสริมให้เข้าถึงสื่อที่หลากหลายเพื่อการอ่าน การสนับสนุนโทรศัพท์มือถือและชั่วโมงอินเทอร์เน็ทสำหรับคนตาบอด การใช้แอพพลิเคชั่น Read for the Blind เพื่อการบันทึกเสียงและการเข้าฟัง รวมทั้งการสนับสนุนคนตาบอดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สนใจสมัครฝึกทักษะการอ่านหนังสือเสียงได้ที่ www.setsocialimpact.com

ผู้เข้าชม  1054