ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุน จัดงาน SET Social Impact Day 2017

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญบริษัทจดทะเบียน และภาคธุรกิจร่วมงาน SET Social Impact Day 2017 : Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน  วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560. เวลา  ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ     ถ.รัชดาภิเษก ลงทะเบียนวันนี้ 10 ก.ค. ที่ https://unifypresentation-setsocialimpact.com/  

เวลา 9.10 - 10.00  สัมมนาแลกเปลี่ยนมุมมองจากภาคธุรกิจที่ลงมือแบ่งปันทั้งการลงทุนและสนับสนุนทรัพยากรแก่ภาคสังคม เพื่อสร้างผลลัพธ์และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ช่วง Partnership talk   โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor, The Brand Being Consultant Co., Ltd. และช่วง Partnership Sharing ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง และแลกเปลี่ยนมุมมอง โดยผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.น้ำมันพืชไทย  คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผอ.อาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน DTAC  และ พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ รพ.เด็กสมิติเวช และธุรกิจเพื่อสังคม Blix Pop

พิเศษ สำหรับบริษัทจดทะเบียน ในงาน พบ Help Desk ที่พร้อมให้คำแนะนำ ด้าน CSR & Sustainable Development  การจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainability report / CSR-report / corporate report) ตลอดวัน เริ่มตั้งแต่ 9 โมงเช้าเป็นต้นไป

ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 -17.00 น. ทำความรู้จักและสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์จากธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ในประเทศไทยกว่า 32 บริษัท เพื่อต่อยอดการเป็นเครือข่ายพันธมิตร  ส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีของสังคม ในช่วง Breakout Session  :  พบพันธมิตรและเครือข่ายการลงทุนเพื่อสังคม

ผู้เข้าชม  1045