คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิดงาน SET Social Impact Day 2017

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน SET Social Impact Day 2017 : 
Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”

เปิดโอกาสให้กิจการเพื่อสังคม 32 ราย ได้นำเสนอแผนธุรกิจและการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจที่ไม่ได้หวังเพียงผลกำไร แต่ต้องการลงทุนทางสังคมและมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมควบคู่กัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยมีผู้สนใจทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

ผู้เข้าชม  1082