ภาพบรรยากาศ การอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียงจากโครงการ Smile Voice “เสียงสร้างสุข”

ภาพบรรยากาศ การอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียงจากโครงการ Smile Voice “เสียงสร้างสุข” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้ริเริ่ม App: Read for the Blind และคุณชลทิพย์ ยิ้มย่อง ผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย แนะนำการอ่านหนังสือเสียงและเทคนิคต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ่านกันแล้ว อย่าลืมติด #Smilevoice นะคะ
สมัครฝึกทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 4 ในโครงการ Smile Voice "เสียงสร้างสุข" ได้ที่ https://www.setsocialimpact.com
ผู้เข้าชม  784