มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีมุทิตาร่วมออกโรงทานใน กิจกรรม “ธรรมะในเมือง”

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีมุทิตาร่วมออกโรงทานโดยการสนับสนุน โครงการประชารัฐเศรษฐกิจฐานราก นำสับปะรด ห้วยมุ่น ของจังหวัดอุตรดิษฐ์ จำนวน 200 ลูก แจกจ่ายให้แก่สาธุชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) โดยมี คุณเพทาย เพชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมออกโรงทาน ณ อาคารบันเทิง สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

สาธุชนท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมะในเมืองในครั้งต่อไป ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.setsocialimpact.com

ผู้เข้าชม  821