ภาพบรรยากาศงาน SET Social Impact Day 2017

ภาพบรรยากาศสัมมนา Partnership Talk ฟังมุมมองต่อกระแสการพัฒนาความยั่งยืนของโลก เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันจากการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน จาก ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor, The Brand Being Consultant Co., Ltd. และประสบการณ์จากผู้ลงมือทำจริง ที่ร่วมถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนมุมมอง สู่การต่อยอดธุรกิจและสังคมที่ดีโดย ผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียน ได้แก่

ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.น้ำมันพืชไทย, คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผอ.อาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน DTAC และพญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ รพ.เด็กสมิติเวช และ ธุรกิจเพื่อสังคม Blix Pop

ดูรูปทั้งหมดได้ที่ : https://www.setsocialimpact.com/Gallery/Album/1583https://www.setsocialimpact.com/Gallery/Album/1584

าพบรรยากาศการพบพันธมิตรและเครือข่ายการลงทุนเพื่อสังคม จาก Social Enterprise ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ setsocialimpact กว่า 32 ราย เพื่อต่อยอดการเป็นเครือข่ายพันธมิตร ส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีของสังคม ในช่วง Breakout Session

ดูรูปทั้งหมดได้ที่ : https://www.setsocialimpact.com/Gallery/Album/1585

ภาพกิจกรรมบูธ SE Social Impact Showcase กับ Social Innovation ที่หลากหลาย กว่า28 ราย ที่ตั้งใจทำธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ควบคู่การตอบโจทย์การสร้างผลลัพธ์ที่ดีและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

ดูรูปทั้งหมดได้ที่ https://www.setsocialimpact.com/Gallery/Album/1582 

ผู้เข้าชม  1420