ภาพรวมงาน SET Social Impact Day 2017 ที่ผ่านมา

มื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ พันธมิตรในตลาดทุน จัดงาน SET Social Impact Day 2017 : Partnership for the Goals "รวมพลังเพื่อความยั่งยืน"

เพื่อร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม ผ่านการแบ่งปันทรัพยากรของบริษัท ไม่ว่าจะด้านเงินทุน หรือการสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินทุน เช่น ความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ช่องทางการจัดจำหน่าย การสนับสนุนสถานที่ หรือแบ่งปันทรัพยากรอื่น ๆ แก่องค์กรภาคสังคมที่มีความต้องการสอดคล้องกัน

SET130760 1 SET130760 9

SET130760 3 SET130760 7

SET130760 4 SET130760 6

ที่มา : ขอขอบคุณ ภาพ-เนื้อข่าว จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ทีมงาน www.yutcareyou.com

ผู้เข้าชม  1231